Vật tư ngành in / Vật tư ngành bao bì

Vật tư ngành bao bì tại gaonam.com là các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp và phân phối không thông qua trung gian. Tại đó chúng tôi thế mạnh ở 3 sản phẩm chính là Bóng đèn UV ( UV Lamp), Dao Tề ( sheeter knives for corrugated cartons), Dao Cắt Yoda 115 hoặc 1015 với quan điểm: - Thời gian sử dụng : đã qua kiểm tra trong điều kiện sử dụng trực tiếp trong sản phẩm và hiệu quả về chi phí đầu tư. - Chất lượng : đã thông qua so sánh với các sản phẩm vật tư ngành in nhập khẩu từ Nhật, không chuyên hàng Dởm Rẻ - Giá cả : Đảm bảo tiết kiệm chi phí ít nhất 30% so với chủng loại cùng loại Nhập khẩu từ Nhật.