GẠO THƠM

Hiện tại đến cuối năm 2017, Gạo Nam với thế mạnh của mình sẽ tập trung hỗ trợ đại lý ở 3 loại gạo thơm chính bao gồm: Gạo Đại Điền, Gạo Lộc Phượng và Gạo Jasmine 85.