Liên hệ Gạo Nam

Liên hệ Gạo Nam để đảm bảo bài toán kinh tế hợp lý và gắn kết lâu dài. Gạo Nam cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của các bạn.

Tổng kho gạo công nghiệp Miền Trung

1. Head office: Kho gạo Nam

Address: 78 Trung 01, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa

Hotline:  0916 856 977 ( Mr. Hiếu)
Email  : riceresource@gmail.com

Website: www.gaonam.com

Captcha