THỊ TRƯỜNG GẠO

THỊ TRƯỜNG GẠO Cũng như mô hình SWOT, môi trường doanh nghiệp luôn bị tác động bởi các yếu tố vĩ mô. Thích ứng hoạc bị đào thải là quy luật cạnh tranh. Tiến trình tham gia hội nhập càng thấy chính trong môi trường vĩ mô của chúng ta có nhiều điều cần trao đổi. Điểm mấu chốt để các doanh nghiệp có được môi trường hoạt động thông thoáng và phát huy lợi thế để phát triển là nhà nước cần có một cái nhìn sâu và "Xát" hơn. Đến lúc để thay đổi tư duy về một quốc gia mạnh về " lượng" , một thị trường gạo chưa biến đổi về " chất". Chúng tôi cần thật nhiều cái " cần" lắm các bạn.