CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHUYẾN KHÍCH HỢP TÁC, LIÊN KẾ TRONG SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP- NGHỊ ĐỊNH 98/ND-CP

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHUYẾN KHÍCH HỢP TÁC, LIÊN KẾ TRONG SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP- NGHỊ ĐỊNH 98/ND-CP Quan điểm cá nhân, đây là hành động thiết thực của nhà nước tập trung vào hoạt động liên kết, khâu sau chế biến, bao gồm mà không loại trừ tất cả các sản phẩm nông nghiệp. Tác động tốt đến thị trường lúa gạo Việt Nam về lâu về dài.

Ngày đăng: 15-07-2018

2,027 lượt xem

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHUYẾN KHÍCH HỢP TÁC, LIÊN KẾ TRONG SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP- NGHỊ ĐỊNH 98/ND-CP

Báo điện tử nông nghiệp cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (liên kết chuỗi).

Quan điểm cá nhân, đây là hành động thiết thực của nhà nước tập trung vào hoạt động liên kết, khâu sau chế biến, bao gồm mà không loại trừ tất cả các sản phẩm nông nghiệp. Tác động tốt đến thị trường lúa gạo Việt Nam về lâu về dài.

Quan điểm nhìn nhận thứ nhất, nhà nước đã thật sự quan tâm đến việc khuyến khích liên kết chuỗi trong gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.Theo Nghị định, đây là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp .

Giá gạo từ thiện tấm dẻo nàng thơm lài jasmine thái rvt đài loan 64 gạo lộc phượng nam sa tại nha trang

Cái lợi đầu tiên, : Nghị định nêu rõ, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Nguồn kinh phí tối đa không quá 300 triệu đồng.

Cái lợi thứ 2, Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chất lượng sản phẩm sau chế biến được nâng cao, đây là gốc rễ để hướng đến một nền sản xuất có bài bản. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Giá gạo từ thiện tấm dẻo nàng thơm lài jasmine thái rvt đài loan 64 gạo lộc phượng nam sa tại nha trang

Cái lợi thứ  3, Lợi về nguồn lực thông tin, Các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao không loại trừ các ứng dụng KHKT mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Giá gạo từ thiện tấm dẻo nàng thơm lài jasmine thái rvt đài loan 64 gạo lộc phượng nam sa tại nha trang

Điều kiện để tham gia:
- Phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của địa phương sở tại.
- Có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ATTP, các giấy an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
- Cam kết Liên kết đảm bảo ổn định.
- Tổng Dự án liên kết hoặc kế đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

[ Tải nghị định ]
Giá gạo từ thiện tấm dẻo nàng thơm lài jasmine thái rvt đài loan 64 gạo lộc phượng nam sa tại nha trang

Nha Trang, 15/07/2018
Attributed by Gao Nam Co.,Ltd và Pallet Gao Nam Teams
Gao Nam Co., Ltd

 

Keywords tags:
Gạo tại nha trang, gạo nam, vietnamese rice, gạo nam sa, gạo lộc phượng, gạo 4900, gạo jasmine, gạo thơm tại nha trang, gạo làm bún, thị trường gạo, thị trường lúa gạo việt nam hiện nay, gạo thơm tại nha trang, jasmine 85, gạo lộc phượng tại nha trang, gạo từ thiện, Giá gạo tấm dẻo nàng thơm lài jasmine thái rvt đài loan 64 lộc phượng , gạo từ thiện tại nha trang, gạo làm bún, gạo bếp ăn công nghiệppalletgaonam.com

Kênh bản tin giá thành


GIÁ NHÀ MÁY
091.6856.977

Tổng kho Gạo Nam
Công ty TNHH Gạo Nam 
Địa chỉ: Diên Khánh- Khánh Hòa
E-mail: gaonamco@gaonam.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha