Dự trữ gạo quốc gia của Vietnamese so với Philippinese : Nực Cười !

Dự trữ trong lưu thông và trong người dân cao ( gạo công nghiệp biến động của thị trường xuất khẩu, và trong khi gạo thơm, gạo đặc sản lại căn cứ trên tín hiệu của các thị trường nội địa và tiểu ngạch). 22 ngày là con số của Gạo Nam cung cấp!

Ngày đăng: 23-11-2016

1,063 lượt xem

Dự trữ gạo quốc gia của Vietnamese NỰC CƯỜI so với Philippinese

Dung lượng/ quy mô sản xuất và dự trữ quốc gia

a/ Philipinese:
- Dự trữ gạo quốc gia của Philipinese trong năm 2015: 85 ngày ( gần 3 triệu tấn).
- Năng lực sản xuất 900.000 tấn/ năm. Mỗi ngày tiêu thụ 25,000 tấn gạo
- Mức tăng về sản lượng gạo : Tăng từ 15.7 – 18.4 triệu tấn.


b. Vietnamese:
- DTQG do Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) trực tiếp quản lý về khối lượng và đơn giá tồn kho,  dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2326/QĐ-TTg, với số lượng thực tồn kho quy thóc dự trữ quốc gia theo đó tạm tính đến 2015 là trên 500.000 tấn quy thóc.
- Tổng Mức tăng về dự trữ từ 16 ngày năm 2009 lên 22 ngày năm 2015. Trong khi tổng sản lượng lúa gạo của nước ta gấp 3 lần so với Philipinese từ 45,000,000,000 kg.
Đánh giá của Gao Nam:

Mức dự trữ quốc gia của Việt Nam bằng 1/90 so với khả năng sản xuất
 

Vậy tại sao dự trữ quốc gia gạo của Việt Nam lại thấp như vậy?
1 . Dự trữ trong lưu thông và trong người dân cao ( gạo công nghiệp biến động của thị trường xuất khẩu, và trong khi gạo thơm, gạo đặc sản lại căn cứ trên tín hiệu của các thị trường nội địa và tiểu ngạch).
2. Việc dự trữ quốc gia chưa thể hiện vai trò cầm cương trong an ninh lương thực hoặc bình ổn giá thành. Đối tượng hướng đến vẫn là tần lớp người nghèo, sinh viên học sinh và tầng lớp công chức. Trong năm vừa qua, điểm nổi bật lớn nhất là đã xuất hơn 77,000,000 kg gạo để cứu trợ đồng bào lũ lụt. Chiếm không quá 15% trong dự trữ quốc gia. Điều này đi từ lịch sử sử dụng các năm trước.
3. Sản lượng sản xuất của Gạo Việt gấp 90 lần so với dự trữ quốc gia, nên việc thu mua lớn để phục vụ cho việc bình ổn thị trường hầu như không thể.
Thậm chí nếu thu mua vào nhiều cũng chỉ tăng được 10-20 đồng/ kg. Không giải quyết được vấn đề.
4. Trách nhiệm dự trữ quốc gia chỉ là " chấp hành".

Góc nhìn từ khâu sản xuất và dự trữ quốc gia giữa Việt Nam và Philipinese:

Điểm so sánh bới Gaonam.com


GIÁ NHÀ MÁY
091.6856.977

Tổng kho Gạo Nam
Công ty TNHH Gạo Nam 
Địa chỉ: Diên Khánh- Khánh Hòa
E-mail: gaonamco@gaonam.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha