XUNG QUANH CHÍNH SÁCH XÂY KHO DỰ TRỮ 200 NGHÌN TẤN CỦA CAMBONIA

Các nhà máy xay xát gạo tại Cambonia có thể mong đợi một mức độ ổn định về giá cả trong xuất khẩu của họ với việc xây dựng kho chứa gạo công suất 200.000 tấn và một nhà máy silo 3.000 tấn ở tỉnh Battambang.

Ngày đăng: 18-06-2017

1,521 lượt xem

AROUNDING COMBONIA 200,000 TONNES 
RICE STOCK- CONSTRUCTION 
 
YÊU CẦU XÂY DỰNG KHO BÃI TRỮ GẠO TẠI VIỆT NAM
XUNG QUANH CHÍNH SÁCH XÂY KHO DỰ TRỮ 200,000 TẤN CỦA CAMBONIA
 
Cambonia Rice millers can expect a certain degree of price stability in their exports with the construction of a 200,000-tonne capacity rice warehouse and a 3,000-tonne silo facility in Battambang province.
 
Các nhà máy xay xát gạo tại Cambonia có thể mong đợi một mức độ ổn định về giá cả trong xuất khẩu của họ với việc xây dựng kho chứa gạo công suất 200.000 tấn và một nhà máy silo 3.000 tấn ở tỉnh Battambang.
 
The silo is expected to be finished by the end of the year and the warehouse will be fully operational for the 2018 harvest season, according to the CEO of the Cambodia Rice Bank. 
 
 
Hoạt động phát triển kho bãi và các silo tại Cambonia đưa tín hiệu tốt về tái cấu trúc về mặt chính sách trong hoạt động sản xuất lương thực quốc gia
 
 Dự kiến, Các Silo sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay và nhà kho sẽ hoạt động hoàn toàn trong mùa thu hoạch năm 2018, theo Giám đốc điều hành Ngân hàng gạo Campuchia.
 
Tại Khánh Hoà ( Viêt Nam) , tín hiệu mừng với sự đầu tư kho bãi của một vài đơn vị lớn như Doanh nghiệp Gạo Tường Xuân, Gạo Nam, thì dây chuyền gạo sản xuất gạo cao cấp của Bùi Văn Ngọ cũng đã hiện diện tại Diên Khánh, Khánh Hoà, sẽ là điểm kích thích cho việc đưa hạt gạo tại Nha Trang và các địa bàn lân cận có sức cạnh tranh cao về giá trị và ổn định giá, khai thác các giống gạo thơm nhập về từ khu vực miền tây ( Việt Nam).
 
Mr. Phou Puy, CEO of the Cambodia Rice Bank, said that once the facility is ready, it will help stabilise prices during the harvest season and will benefit farmers in Battambang, Banteay Meanchey, Pursat and Siem Reap provinces. 
 
 Ông Phou Puy, Tổng giám đốc Ngân hàng gạo Campuchia, cho biết, khi cơ sở này đã sẵn sàng, nó sẽ giúp ổn định giá trong suốt vụ thu hoạch và sẽ có lợi cho nông dân ở Battambang, Banteay Meanchey, Pursat và Siem Reap.
 
“We spent about $5 million on machines and other facilities for silos and all of these facilities will be installed in July,” Mr Puy said.
 Ông Puy cho biết: "Chúng tôi đã bỏ ra khoảng 5 triệu USD cho máy móc và các cơ sở khác cho Silo và tất cả các cơ sở này sẽ được lắp đặt vào tháng 07/ 2017.
 
Cambodia Rice Bank, which won the $15 million contract to build the facility from the state-run Rural Development Bank in April signed a construction and design agreement with the Cambodian company NGY Investment on the warehouse.
 
Ngân hàng Canađa Rice đã nhận được hợp đồng trị giá 15 triệu USD để xây dựng cơ sở này từ Ngân hàng Phát triển nông thôn nhà nước vào tháng 4 vừa qua ký thỏa thuận xây dựng và thiết kế với công ty đầu tư NGY của Cambodia về nhà kho.
 
It also signed two other agreements with Taiwan’s Agrosun Co and Thailand’s International Rice Engineering Co to supply machinery for the silos.  
 
Từ chương trình, các đơn vị cũng đã ký kết hai thỏa thuận khác với Agrosun của Đài Loan và Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Gạo Quốc tế của Thái Lan để cung cấp máy móc cho các xưởng silo.
 
Mr Puy said farmers will no longer have concerns about rice production and price fluctuations after harvests. The rice, he said, could be stored when prices were low and released to be sold when prices recovered.
 
Ông Puy cho biết nông dân sẽ không còn lo ngại về sản lượng gạo và biến động giá cả sau vụ thu hoạch. Lúa gạo, ông nói, có thể được lưu giữ khi giá thấp và sẽ được bán ra khi giá hồi phục.
 
Phon Nary, director-general of Heng Huch Rice mill in Battambang, said the facility would not benefit his mill but would be of use to farmers. 
 
Phon Nary, Tổng giám đốc của nhà máy gạo Heng Huch ở Battambang, cho biết cơ sở này sẽ không có lợi cho nhà máy của ông (*), nhưng sẽ hữu dụng cho nông dân.
Ông cho biết kho của ông có thể chứa khoảng 3.000 tấn gạo và các quá trình silo của ông khoảng 45 tấn gạo xát mỗi ngày.
 
“It is good for farmers in the context of preventing the flow of rice to neighbouring countries, but for me as rice miller, I cannot purchase rice to store there,” Mr Nary said.
 
Ông Nary cho biết: "Điều này rất tốt cho nông dân trong bối cảnh ngăn chặn dòng gạo xuất khẩu sang các nước láng giềng”.
 
Last September, the price of fragrant rice fell to about 600 riel ($0.15) per kilo, leaving many farmers complaining that the price was too low to support their families and pay back farming loans.
 
Tháng 9 năm ngoái, giá gạo thơm giảm xuống mất 600 riel (0,15 đô la) / kg, khiến nhiều nông dân phàn nàn rằng giá quá thấp để hỗ trợ gia đình và trả nợ cho nông nghiệp.
 
 
Hoạt động thu mua tại An Giang , 2017
 
The farmers used to receive 800 riel ($0.20) per kilogramme. The fall came after rice mills did not have enough funds and space for storage. There was also a lack of silos for drying and processing paddy rice while the global rice price fell. 
 
Thay vào số mất đi nêu trên, Người nông dân thường sẽ nhận được ước chừng 800 riel (0,20 đô la) cho mỗi kg. Sự mất giá xảy ra sau khi các nhà máy gạo không có đủ vốn và không gian để lưu kho nay sẽ không còn nữa. Sẽ là thiếu sót nếu thiếu các bồn xi-lô để sấy và chế biến lúa gạo trong khi giá gạo thế giới giảm.
 
The Ministry of Economy and Finance allocated about $20 million from the emergency budget fund to the Rural Development Bank to implement a special government programme. The money would be used to both stabilise currently falling prices and pay farmers, at market prices, for their newly harvested rice. 
 
Bộ Kinh tế và Tài chính đã dành khoảng 20 triệu USD từ quỹ ngân sách khẩn cấp cho Ngân hàng Phát triển Nông thôn để thực hiện một chương trình đặc biệt của chính phủ. Số tiền này sẽ được sử dụng để ổn định giá hiện tại đang giảm và trả cho nông dân, theo giá thị trường, đối với gạo mới thu hoạch của họ.
 
Through this program, the combonian government will purchase about 90,000 tones of rice from farmers, which should increase the rice price to more than 940,000 riel ($235) a tone.
 
Thông qua chương trình này, chính phủ sẽ mua khoảng 90.000 tấn gạo từ nông dân, làm tăng giá gạo lên hơn 940.000 Riel (235 USD) / tấn.
 
Câu hỏi sau chương trình này:
 
1. Việc xây kho cải thiện mặt bằng giá nói chung, nhưng mức tác động sâu sắc như thế nào cũng chưa thể nói ra được.
2. Cơ chế chính sách mua nhập kho như thế nào mới hợp lý?
 
Nha Trang, 15/04/2017
By Gaonam.com

Nguồn tham khảo thông tin:

1. Thitruongluagao.com
2. khmertimeskh.com
3. Chương trình tham vấn : gạo 4900, gạo tại nha trang, gạo lộc phượng tổ chức tại Nha Trang ngày 17/06/2017.
3. Tổng cục hải quan/ cục thống kê/ xúc tiến xuất nhập khẩu, số liệu cập nhật 2017.

Bài viết liên quan:

1. Bài toán thị trường xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam. Bài 01: Nêu vấn đề.
2. Bài toán thị trường xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam. Bài 02: Giải thích

Bài viết đạt thứ hạng tham khảo

1. Nhìn về năng lực sản xuất của gạo việt năm 2016-2017
2. Nhận diện giông gạo 4900
3. Nhận diện giống gạo Jasmine 85

 


GIÁ NHÀ MÁY
091.6856.977

Tổng kho Gạo Nam
Công ty TNHH Gạo Nam 
Địa chỉ: Diên Khánh- Khánh Hòa
E-mail: gaonamco@gaonam.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha